O nás

Akreditovaná laboratoř AROCO

Posláním zkušební laboratoře je podávat objektivní informace o složení zkoušených vzorků. Výsledky práce zkušební laboratoře pak slouží zákazníkům k posuzování kvality a hygienické nezávadnosti surovin a výrobků a ke kontrole správné technologie výroby. Na základě toho klade vedení zkušební laboratoře maximální důraz na správnou odbornou praxi a na kvalitu zkoušení při poskytování služeb zákazníkům. Vedení zkušební laboratoře dále klade velkou důležitost na plnění požadavků zákazníka stejně jako požadavků zákonných a předpisových.

Výzva k předložení akcií v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2. zákona o obchodních korporacích

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s., IČ 601 92 348, se sídlem: č.p. 64, 411 83 Židovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587 (dále jen "Aroma Praha, a.s." či „Společnost“), v návaznosti na usnesení řádné valné hromady Společnosti ze dne 13.