Oznámení o uplatnění práva na dorovnání dle § 390 odst. 1 zákona o obchodních korporacích

Společnost AROCO, spol. s r.o., IČ 438 70 571, se sídlem Praha 9, Spojovací 798/31, PSČ 19000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4574, hlavní akcionář společnosti Aroma Praha, a.s., se sídlem č.p. 64, 411 83 Židovice, IČ: 601 92 348, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1587, tímto oznamuje, dle § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích (dále jen "ZOK"), že dne 27. listopadu 2015 bylo vytěsněným akcionářem uplatněno právo na dorovnání dle § 390 odst. 1 ZOK. Právo na dorovnání je uplatněno v souvislosti s usnesením řádné valné hromady společnosti Aroma Praha, a.s. ze dne 13. října 2015 o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře.

V Praze dne 1. prosince 2015

AROCO, spol. s r.o.