Pozvánky na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Aroma Praha, a.s. svolává valnou hromadu: