Aroma Praha, a.s. zdroje EU

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření výzkumně-vývojového centra společnosti Aroma Praha, a.s.“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0016025, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Předmětem projektu je pořízení technologií umožňujících výzkum a vývoj v oblasti parfémových kompozic a syntetických vonných látek pro průmysl bytové chemie a kosmetický průmysl.

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti, které umožní posílení, zpřesnění a zkvalitnění výzkumných a vývojových aktivit. Realizací projektu dojde k inovaci stávajících produktů a vývoji nových, čímž dojde k rozšíření produktového portfolia společnosti. Dále dojede k prohloubení spolupráce společnosti s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbě kvalifikovaných pracovních míst a posílení konkurenceschopnosti společnosti.

 

Účelem projektu POTENCIÁL bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj.
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Rozpis nabízených technologií pro účely VaV:

  • Hmotnostní spektrometr GCMS GC/MSD 59778 Agilent Technologies
  • Plynový chromatograf, 2 ks Agilent 8890 GC
  • Laboratorní váhy, 3 ks VIBRA AJH-620CEN
  • Magnetické míchadlo vícemístné IKA RO 10
  • Sprejová sušárna Mini Spray Dryer B-290

 

Bližší informace: www.aroma.cz, kontaktní osoba: ing. Josef Hromas